NaMigi – tłumaczenia języka migowego.
Dajemy nadzieję na lepsze jutro tysiącom niesłyszącym.
Komunikacja jest jednym z kluczowych elementów naszego życia. Ułatwia ona budowanie relacji z otoczeniem, pozwala na swobodne poruszanie się w społeczeństwie. To właśnie dzięki skutecznej komunikacji możemy uniknąć niejasności które mogą nas kosztować bardzo wiele.
W Polsce żyje prawie pól miliona osób niesłyszących. W zdecydowanej większości głusi posługują się Polskim Językiem Migowym (PJM), który posiada własną składnie językową i gramatyczną. Oznacza to tyle, że aby porozumieć się z głuchym nie wystarczy jedynie kartka i długopis.
O nas

Firma „Na Migi” powstała aby ułatwiać osobom niesłyszącym komunikację ze słyszącymi. Założycielem firmy jest Karol Miernowski certyfikowany tłumacz języka migowego z zakresu PJM i SJM. Jego naturalnym językiem jest język migowy którym posługuje się od dziecka. Od wielu lat ma stały kontakt z osobami niesłyszącymi dzięki czemu doskonale zna problemy z którymi zmagają się na co dzień.

Współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami oraz fundacjami wspierającymi osobami niesłyszące.

Oferujemy tłumaczenia języka migowego dla firm i instytucji państwowych.
Dzięki naszym usługom każda rozmowa będzie zrozumiała dla obydwu stron.
Tłumaczenia On-line
W Polsce na prawie 500 000 osób niesłyszących przypada zaledwie około 200 tłumaczy. W dużej mierze są to tłumacze Systemowego Języka Migowego (SJM) który stosowany jest jedynie przez garstkę osób głuchych. Zdecydowana większość posługuje się Polskim Językiem Migowym (PJM), który zna niewielu tłumaczy języka migowego. Aby się go nauczyć, niezbędny jest wieloletni kontakt z osobami niesłyszącymi.

Dzięki naszemu rozwiązaniu głusi mogą mieć dostęp do tłumaczy PJM i SJM mimo ich znikomej liczbie. Oferujemy usługę tłumaczenia on-line dzięki której czas oczekiwania na tłumacza skrócony jest do kilku sekund. Tłumaczenia odbywają się za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej komunikację audio-video.
Tłumaczenia na miejscu
W sprawach najwyższej wagi tłumacz zdalny może nie wystarczyć. W przypadku niektórych wizyt u lekarza czy prawnika konieczne jest osobiste stawiennictwo tłumacza. Dzięki NaMigi możesz zamówić tłumacza SJM i PJM który się w umówionym miejscu. Usługa dostępna jest na terenie województwa Dolnośląskiego i Opolskiego.
Pozostałe tłumaczenia
Oferujemy tłumaczenie materiałów wideo, tekstów na strony internetowe i inne. Zainteresowanych prosimy o kontakt.
Kontakt
Na Migi
"Na Migi" Karol Miernowski
karol.miernowski@namigi.pl

NIP: 8992691594
REGON: 360328598
Adres
ul. Truskawkowa 6
53-007 Wrocław
Skontaktuj się
tel: 796-097-709
biuro@namigi.pl

Skype: namigi.pl